Scroll to Discover
back to top

Make it visible.

DIGITCOM pravi informacije i brendove vidljivim široj publici, omogućavajući njihovu digitalnu interakciju sa fizičkim svetom. Naša rešenja kombinuju softver i najraznovrsnije ekrane, zamenjuju štampani materijal i postere, tako da daju uvek ažurne podatke i kontrolu sa udaljene lokacije. Izdvojite se od tradicionalnih metoda i izazovite WOW efekat.

PARTNERI

KLIJENTI

PPDS Retail Solutions

KONTAKT